A kasse i 2018 – nødvendigt eller nytteløst?

A kasse i 2018 – nødvendigt eller nytteløst?

Er en a kasse et skøn fra fortiden eller har den stadig noget at byde ind med, nu hvor vi skriver 2018?

Lad os først se på den struktur, der omgiver det danske arbejdsmarked.

Ligesom som vores velfærdssystem, er den danske arbejdsmarkedsmodel bygget op omkring et sikkerhedsnet, der griber én, hvis man ryger ud af arbejdsmarkedet. De danske arbejdsgivere ved, at a kassen har de ansattes ryg, såfremt det bliver nødvendigt at opsige dem.

Den opsagte tilfalder nemlig dagpengesystemet, hvis han eller hun er medlemmer i en a kasse, og dermed er deres økonomiske fundament altid sikret, også selvom den nuværende dagpengesats muligvis ikke svarer sig til deres tidligere løn.

En a kasse har derfor en helt essentiel rolle, da den beskytter arbejdskraften og derved også giver arbejdsgiveren vished om, at der eksisterer denne flexicurity. Organisation kan derfor operere dynamisk og både tage ny arbejdskraft ind samt afskedige medarbejdere, hvis der ikke længere er behov for dem, eller hvis andre kandidater er mere attraktive.

Karriereudvikling og hjælp til nyt job

I dag efterspørges der i mange tilfælde kompetencer i lige så høj grad som specifikke uddannelser. Med a kassens nøgterne indblik i branche- og jobtyper, kan de være med til at bane vejen for en ny spændende stilling, hvis du søger karriereudvikling og gerne vil gå i en ny retning professionelt.

Er du uheldig at blive opsagt, står din a kasse ligeledes klar til at hjælpe dig med at opjustere dine kompetencer, så din profil bliver attraktiv, og du kan lande et ønskværdigt job. En sådan opjustering af den faglige profil er langt mere end blot kurser i at opdatere dit CV og skrive jobansøgninger, da du ligefrem kan få kurser inden for alt fra IT til nye kørekort, hvis det er det, som er påkrævet.

Selv hvis du ikke er traditionel lønmodtager, men erhvervsdrivende, kan du gøre brug af a kassens ressourcer. Ofte kan du deltage i netværksmøder med andre selvstændige, hvor der er rig lejlighed til at netværke og finde hjælp og rådgivning fra nyudklækkede iværksættere til erfarne forretningsdrivende.

Der er flere goder

Mange af de store a kasser er ikke blot dit sikkerhedsnet, hvis du bliver ledig. Flere steder får du mulighed for at bruge dit medlemskab til at indgå i rabatordninger i forretninger, bestille billigere rejser, få særlige tilbud på forsikringer og meget andet.

Søger du mere end dagpengesatsen kan du oven i købet tegne en fordelagtig lønforsikring ved mange af a kasserne. På den måde er du sikret udover dagpenge, og kan opretholde den samme levestandard som tidligere.

Hvor finder du den bedste a kasse?

Husk at mange a kasser er generelle, mens nogle er branchespecifikke. For at danne dig det bedste overblik, kan du besøge de enkelte a kassers hjemmesider eller bruge sammenligningstjenester som f.eks. akassefokus.dk.

Husk altid at kontakte den pågældende a kasse, hvis du har spørgsmål til deres tilbud og kontingent. Det er vigtigt at få afdækket dine behov indledningsvis og undersøge dine muligheder, såfremt du bliver arbejdsløs.