Få erstatning for tabt erhvervsevne som følge af en ulykke

Få erstatning for tabt erhvervsevne som følge af en ulykke

Hvis du har været ude for en ulykke, som har medført nedsat arbejdsevne, har du krav på erstatning. Det er de færreste af os, der kender reglerne for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af erhvervsevnetab. Det er jo ikke noget, man normalt tænker over, og derfor er man som regel ret uforberedt, når man kommer i den situation.

Når man har været ude for en ulykke, der medfører erhvervsevnetab, har man oftest ikke overskud til at sætte sig ind i det. Heldigvis er der dygtige jurister, som har specialiseret sig i emnet, som kan hjælpe dig, hvis du kommer i den situation.

Hvad er erhvervsevnetab

Erhvervsevnetab betyder, at du efter en ulykke har fået nogle skader, der påvirker din evne til at skaffe dig en indtægt ved arbejde. Hvis du på grund af skaden ikke kan opretholde den samme indtægt, som du havde før ulykken, har du erhvervsevnetab og har dermed krav på erstatning.

Det kan være, at du er kommet til skade i trafikken eller på din arbejdsplads. Det kan også være en privat ulykke. Det er ligegyldigt hvor uheldet er sket. Hvis du som følge af ulykken har mistet evnen til at kunne arbejde på samme niveau som før, har du erhvervsevnetab.

Hvilke krav på erstatning har du?

Hvis du har mistet din arbejdsevne som følge af en ulykke, kan du få tildelt en erstatning. Du har krav på at få dækket hele det tab af indkomst, du har fået som følge af din skade.

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra ulykkestidspunktet og frem til det tidspunkt, hvor du kan begynde at arbejde igen. Tabt arbejdsfortjeneste er forskellen mellem din indtægt før og efter skaden. For at få denne erstatning kræves det, at din arbejdsevne er nedsat med mindst 15%. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig.

Ud over erstatningen fortabt arbejdsfortjeneste har du krav på at få dækket udgifter til behandling af skaden i et rimeligt omfang. Det kan være udgifter til for eksempel kiropraktor, fysioterapeut og ergoterapeut. Du kan også få refunderet udgifter til transport til og fra behandlingen og til eventuel medicin.

Der er også mulighed for at få en skattefri godtgørelse for svie og smerte, det vil sige for de gener, som uheldet har medført. Du har ret til denne godtgørelse i hele den periode, du er sygemeldt.

Hvis man har fået et varigt erhvervsevnetab, bliver erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste erstattet af en erstatning for erhvervsevnetab. Erstatning for varige mén sker ud fra en vurdering af méngraden. Denne vurdering sker ud fra de lægelige akter i sagen, og ofte indhentes der en speciallægeerklæring for at få vurderet graden af de varige mén. Den erstatning man får som følge af varige mén er skattefri.

Hvis der er tale om en arbejdsulykke, gælder der nogle specielle og komplicerede regler, når man beregner erhvervsevnetab.

Få juridisk hjælp til en erstatningssag

Hvis man har været ude for en ulykke, har man som regel ikke overskud til at sætte sig ind i regler og lovgivning omkring erstatning. Der er mange spørgsmål og meget papirarbejde forbundet med en erstatningssag.

Det er rigtig ærgerligt, hvis man ikke får den erstatning, som man faktisk er berettiget til. Derfor er det en god ide at få hjælp fra nogle dygtige jurister, der har specialiseret sig på området. De kan give dig juridisk hjælp til at få en fair erstatning for erhvervsevnetab. Der findes jurister, hvor du ikke skal betale noget salær, med mindre du får tildelt en erstatning.

Måske er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til erstatning efter et uheld. Så kan du forhøre dig hos de jurister, som er specialiseret i erstatninger for personskader.